11 grudnia 2023 roku na terenie Zalewu Miejskiego w Zambrowie miało miejsce nietypowe wydarzenie. Wspólnie ćwiczyły tam jednostki ratownictwa specjalnego, a było to związane z działaniami ratowniczymi na lodzie i wodzie. W przygotowaniach do akcji ratunkowych uczestniczyły dwa zespoły: jeden z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Zambrowie, a drugi z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumowie. Zaangażowane były także specjalistyczne pojazdy, jak GBA 2,5/16 oraz dodatkowa przyczepka.

Ćwiczenia te były nie tylko okazją do doskonalenia umiejętności przez samą straż, ale również stanowiły ważny element edukacji dla lokalnej młodzieży. Uczniowie z różnych szkół z Zambrowa mieli okazję obserwować całe przedsięwzięcie na miejscu. Dodatkowo, mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa. W trakcie spotkania, odbyła się pogadanka, podczas której omówiono zagadnienia związane z zachowaniem bezpieczeństwa w pobliżu zamarzniętych akwenów. Młodzież dowiedziała się również, jak prawidłowo powiadamiać służby ratunkowe w razie zauważenia niebezpieczeństwa.