Do Hymnu to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych polegający na wspólnym jednogłosowym wykonaniu hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych przez co najmniej połowę uczniów danej szkoły. Zgłoszenia do piątej edycji można przesyłać drogą elektroniczną do końca sierpnia 2022 r. 

Konkurs „Do Hymnu” jest ważnym projektem w zakresie edukacji patriotycznej, który ma integrować młodych ludzi, budować wspólnotę, wyzwalać poczucie dumy narodowej, a także zachęcać do dbałości o narodowe dziedzictwo i do zainteresowania historią Polski. To również bardzo ciekawe ćwiczenie muzyczne, które pozwala rozwinąć głos, rytm oraz współpracę. 

W tym roku oprócz zaśpiewania hymnu narodowego uczniowie muszą wykonać dwie z siedmiu pieśni hymnicznych, tj. “Bogurodzicy”, “Gaude Mater Polonia”, “Roty”, “Marsz Polonia”, “Marsz I Brygady”, “Boże, coś Polskę, “Święta miłości kochanej Ojczyzny” oraz “Żeby Polska była Polską”. W konkursie może wziąć udział maksymalnie 300 szkół, a o ich zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Nabór do konkursu trwa od 25 lipca do 31 sierpnia 2022 r. Natomiast wyniki naboru zostaną ogłoszone do 2 września 2022 r. Przesłuchania konkursowe potrwają od 3 października do  25 listopada 2022 r. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 listopada 2022 r.

W tym roku po raz trzeci, elementem konkursu będą warsztaty edukacyjne dla 100 nauczycieli, którzy przygotowują prezentacje szkół. Warsztaty odbędą się w Łodzi w dn. 10– 11 września 2022 r. Udział w nich jest bezpłatny i nieobowiązkowy. Zainteresowane osoby powinny zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zgłoszeniowym. 

Do tej pory w czterech edycjach konkursu wzięło udział łącznie niemal 154 tysiące uczniów z ok. 854 szkół (I edycja: ok. 64 tys. uczniów i blisko 300 szkół, II edycja – 46 tys. uczniów z 250 szkół, III edycja – 18 tys. uczniów ze 136 szkół, IV edycja – 24 tys. uczniów z 174 szkół).

Powodzenia w przygotowaniach!