Podczas najnowszej sesji Rady Miasta, radni formalnie zatwierdzili zarówno porządek obrad jak i protokół z poprzedniego spotkania. Następnie przystąpiono do omawiania spraw bieżących, a wśród nich znalazły się informacje dotyczące zarządzania miastem.

Kazimierz Dąbrowski, pełniący funkcję burmistrza, podzielił się z radnymi szczegółami na temat planowanych działań. Do wcześniej przedstawionego zestawienia informacji o sytuacji w mieście, dodał wiadomość o planowanym przetargu. Jego celem jest wyłonienie wykonawcy dla projektu ścieżki rowerowej w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Ścieżka ma się znajdować między rondami przy ulicy Białostockiej.

Na prezentowane informacje zareagował radny Michał Klimowicz. Zadał pytania dotyczące kilku kwestii – planowanej ekspertyzy mostu na ulicy Ostrowskiej, możliwości organizowania zajęć z piłki ręcznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz perspektyw wnioskowania o środki z Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, finansowanego z Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych Państw Członkowskich UE.

Na kolejnym etapie obrad głos zabrał radny Mariusz Dąbrowski. Poruszył sprawę remontu ulicy Bema i braku zaproszenia na nie radnych z tego okręgu. Natomiast radna Barbara Laszuk skierowała uwagę na planowaną zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Białostockiej. Zmiana dotyczy terenów inwestycyjnych przy ulicy Produkcyjnej, a jej inicjatorem jest firma planująca tam realizację swojej inwestycji.