Wiadomość o decyzji radnych skłoniła pracowników urzędu miejskiego oraz podległych instytucji do wystosowania otwartego listu skierowanego do mieszkańców miasta. W liście tym, który podpisało ponad 60 osób, zwrócono uwagę na polityczny charakter decyzji radnych. Przypomniano, że wykonanie budżetu miasta Zambrów za rok 2023 pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa, a komisja rewizyjna rady miejskiej rekomendowała udzielenie burmistrzowi absolutorium.

Twórcy listu skierowali też apel do przewodniczącego rady miejskiej z prośbą o dostarczenie merytorycznego uzasadnienia podjętych uchwał. Zwrócono uwagę na fakt, iż podczas sesji nie przedstawiono żadnych argumentów na rzecz podjętej decyzji.