Projekt remontu nawierzchni bitumicznej na drodze krajowej numer 63 jest aktualnie realizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Zarząd dróg podejmuje niezbędne działania remontowe na odcinku łączącym Grochy Pogorzele i Czyżew, korzystając z betonu asfaltowego do naprawy nawierzchni.

Działania remontowe koncentrują się na frezowaniu miejsc, gdzie poziom drogi jest zbyt niski, a następnie układaniu nowej masy bitumicznej. W efekcie miejscowe łaty są poprawiane i wzmacniane za pomocą specjalistycznych technik.

Zgodnie z harmonogramem prac, zakończenie wszystkich robót przewidywane jest na 21 czerwca 2024 roku. W międzyczasie użytkownicy tej drogi muszą liczyć się z pewnymi utrudnieniami. Jednym z nich jest wprowadzenie ruchu wahadłowego, co może powodować opóźnienia w podróży.