W planie przetargowym Urzędu Miasta na 2022 rok przewidziano dziesięć inwestycji. Prawdopodobnie wszystkie zadania wyniosą około 9 mln złotych. 

W porównaniu z poprzednim rokiem, Zambrów chce przeznaczyć ponad 3 razy więcej pieniędzy na inwestycje. W planowanych przetargach na rok 2021 zadeklarowano wartość zaledwie około 2,87 mln złotych. Należy pamiętać, że wartość każdego zadania będzie uzależniona od najkorzystniejszych ofert zaproponowanych w przetargach.

Plan, który od kilku lat urząd musi obowiązkowo publikować w terminie do 30 dni od momentu przyjęcia budżetu Miasta, ma m.in. sprzyjać przejrzystości postępowań przetargowych, lepszej ich organizacji, ale również przygotowaniu się potencjalnych wykonawców. 

Najdroższą inwestycją, którą się planuje jest budowa ścieżki rowerowej od ul. Spacerowej w Zambrowie do ronda przy DK63 w Nagórkach. Orientacyjna wartość tego zadania to ok. 4 mln zł. Przetarg ma być rozpisany w drugim kwartale tego roku.

Druga pod względem wartości jest budowa budynku gastronomicznego oraz renowacja terenu przyległego na terenach zielonych nad zalewem. Koszt tego zadania szacuje się na 920 tys. zł. Przetarg planowany jest również w drugim kwartale tego roku. 

Inne zadania na 2022 rok

Do końca marca 2022 roku mają zostać wyłonieni wykonawcy 3 pozostałych robót budowlanych obejmujących:

  • budowę drogi na terenach inwestycyjnych przy ul. Białostockiej w Zambrowie – szacowany koszt ok. 813 tys. zł.,
  • odwodnienie ulicy Orzeszkowej w Zambrowie – szacowany koszt ponad 569 tys. zł,
  • bieżące utrzymanie dróg na terenie Miasta Zambrów – szacowany koszt 162,6 tys. zł.

Jeszcze inne dwa zadania, jakie zostały ujęte w tegorocznym planie przetargowym dotyczą dostaw. Mają zostać wyłonieni dostawcy sprzętu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” do UM Zambrów i jednostek podległych oraz sprzętu do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID- 19.

W połowie roku będzie również znany administrator obiektów sportowych przy ul. Wyszyńskiego 8 w Zambrowie. Na ten cel Urząd ma zamiar przeznaczyć 880 tys. zł. Wyłoniony zostanie także wykonawca usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Zambrów w latach 2023-2024.