W roku 2022 będzie można zrobić zakupy tylko w siedem niedziel. Dodatkowo zostaną zaostrzone przepisy w kwestii niedzielnego i świątecznego handlu.

1 lutego w życie wejdzie nowelizacja ustawy ograniczającej handel w niedziele i święta. Główna zmiana będzie dotyczyć zasad przyznawania statusu placówki pocztowej.

Do tej pory właściciele sklepów wykorzystywali możliwość nadawania czy odbierania paczek, co upoważniało ich do handlu w każdą niedzielę. Niestety od przyszłego miesiąca, aby uzyskać status placówki pocztowej, 40 proc. przychodów sklepu muszą pochodzić ze świadczonych usług pocztowych. Jak widać, nie każdy będzie mógł sobie pozwolić na na prowadzenie działalności w ostatni dzień tygodnia. 

Niektóre przepisy się nie zmieniają. W niehandlową niedzielę zakupy będzie można zrobić m.in. w:

 • sklepach, w których za kasą stoją jego właściciele,
 • cukierniach, kawiarniach, stacjach paliw, kwiaciarniach, sklepach z prasą, z pamiątkami,
 • sklepach na dworcach i lotniskach,
 • placówkach pocztowych i punktach, w których przeważającą działalnością są usługi pocztowe (przychody z działalności pocztowej będą musiały przekroczyć 40 proc. przychodów danej placówki),
 • aptekach.

Wyjątkiem będą również placówki prowadzące handel materiałami eksploatacyjnymi do maszyn rolniczych, materiałami używanymi w trakcie bieżącej pracy maszyn rolniczych lub narzędziami do wymiany części zamiennych w maszynach rolniczych. W tych sklepach zakaz handlu w niedziele nie będzie obowiązywał w okresie od 1 czerwca do 30 września.

Jak to było kiedyś?

W 2018 roku, kiedy ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta dopiero wchodziła w życie, zakupy można było zrobić w każdą pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. W 2021 roku w kalendarzu znalazło się tylko 7 niedziel handlowych. Tak samo będzie również w 2022 roku.

Czy Polacy rzeczywiście pragną zakazu handlu w niedzielę? O tym problemie można przeczytać szerzej w tym artykule.

Niedziele handlowe 2022:

 • 30 stycznia,
 • 10 kwietnia,
 • 24 kwietnia,
 • 26 czerwca,
 • 28 sierpnia,
 • 11 grudnia,
 • 18 grudnia.