Związek rolników pod egidą „Solidarności” planuje zorganizować w Polsce szeroko zakrojone protesty. 9 lutego, to data, kiedy rolnicy wyjadą swoimi ciągnikami na drogi, blokując tym samym ruch drogowy. Tego dnia rozpoczyna się miesięczna akcja protestacyjna, która obejmie swoim zasięgiem wszystkie województwa. Ciągniki zablokują granice, drogi oraz autostrady. Wśród miejsc, gdzie odbędą się pikiety, znalazł się również Zambrów.

Decyzja Komisji Europejskiej o przedłużeniu bezcłowego handlu produktami rolnymi z Ukrainą do czerwca 2025 roku, to jeden z głównych powodów wywołania protestu. Organizatorzy postulują także rezygnację z wymogów Zielonego Ładu. Oceniają oni, że polityka ekologiczna Brukseli utrudnia im prowadzenie gospodarstw i produkcję żywności. Oczekują działań ze strony rządu, które poprawią ich sytuację.

W oficjalnym komunikacie NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, czytamy: „Nie zgadzamy się na implementację Europejskiego Zielonego Ładu, unijnej strategii od pola do stołu oraz Wspólnej Polityki Rolnej UE w obecnie proponowanej formie. Polski rząd powinien mieć jasno sprecyzowany plan dla produkcji rolnej, rentowności produkcji, odbudowy polskiego przemysłu przetwórczego i krajowego handlu. To są cele, do których doprowadzimy.”