Historia, Okolice, Sztuka
Powstanie patriotyczny mural na Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Rutkach Kossakach zatwierdziła projekt muralu, który ma się pojawić

Czytaj Dalej