Zambrowski powiat zdecydowanie nie spoczywa na laurach, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa na swoich lokalnych drogach. Kolejna inwestycja, której celem jest ulepszenie stanu dróg, jest już w trakcie planowania. Oficjalnie rozpoczęto procedurę wyboru firmy, która będzie odpowiedzialna za przebudowę skrzyżowania łączącego dwie powiatowe drogi – nr 2679B (znanej jako ulica Obrońców Zambrowa) oraz nr 2674B (znanej pod nazwą ulica Cmentarna).

Planowane prace mają na celu przeprowadzenie gruntownej przebudowy zarówno przejść dla pieszych, jak i przejazdu dla rowerzystów, znajdujących się na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2679B i nr 2674B. Wartość tego projektu nie jest niewielka, jednak powiat zambrowski zdołał zdobyć znaczące dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Tym samym, 80% kosztów całego projektu zostanie pokryte z funduszy rządowych, co w praktyce oznacza pomoc finansową wynoszącą dokładnie 792 000,00 zł. Postępowanie ofertowe, które ma na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji, zostało zaplanowane na konkretną datę – 2 listopada 2023 roku.