Weźmy pod lupę postęp prac w ramach miejskiej inwestycji, której celem jest budowa dróg w obszarze ulicy Białostockiej.

Inwestycja przewiduje szereg działalności, w tym konstrukcję skrzyżowań – wśród których znajdzie się jedno rondo -, budowę dróg, instalację kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, przekształcenie sieci melioracyjnej, utworzenie kanału technologicznego oraz wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu.

Warto zaznaczyć, że ten projekt został uwzględniony na liście zadań powiatowych i gminnych, które będą dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na rok 2022. Projekt uzyskał wsparcie finansowe wynoszące dokładnie 4.319.051,09 zł, podczas gdy całkowita wartość inwestycji to 9.505.407,37 zł. Rondo zostanie wybudowane na wysokości planowanej przez miasto Zambrów ulicy znajdującej się w pobliżu osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Białostockiej. Nowo powstałe ulice zarysowują się wyraźnie na podziale działek za nowym centrum handlowym.