Radni zadecydowali, że Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PERRO” Marzena Golańska będzie łapać oraz zapewniać opiekę bezdomnym zwierzętom z Zambrowa.

Podczas XXXIII sesji Rady Miasta Zambrów, która miała miejsce 25 stycznia 2022 roku, radni poruszyli kwestię problemu bezdomnych zwierząt na terenie miasta. Postanowiono, że trzeba zająć się odławianiem i zapewnieniem domu bezpańskim zwierzętom. Zgodnie z przyjętą uchwałą to Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PERRO” Marzena Golańska i prowadzone przez nie Schronisku dla zwierząt w miejscowości Małe Boże będzie doławiało bezpańskie zwierzęta na terenie miasta Zambrów i zapewniało im schronienie.

Sterylizacja i kastracja

W ramach przyjętej uchwały postanowiono również, że należy przeprowadzać sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów oraz usypiać ślepe mioty. Będą się tym zajmować trzy wskazane podmioty, do których należą:

  • Lecznica dla zwierząt Sławomir Piotrowski, ul. Jałbrzykowskiego 16A, 18-315 Kołaki Kościelne, miejsce wykonywania zabiegów: Zambrowskie Centrum Weterynaryjne, ul. Bema 2C, 18-300 Zambrów,
  • JARBANK-VET Kamil Kuleszczyk, ul. Legionowa 3, 18-300 Zambrów,
  • Gabinet Weterynaryjny „PUPIL” Emilia Przychodzeń, ul. Ostrowska 2A, 18-300 Zambrów.

Usypianie ślepych miotów bezdomnych psów będzie wykonywane przez lekarza weterynarii w Gabinecie weterynaryjnym CITOVET, ul. Okrzei 12b, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Natomiast całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizować będzie Lecznica dla zwierząt Sławomir Piotrowski – Zambrowskie Centrum Weterynaryjne, ul. Bema 2C, 18-300 Zambrów.

Być może kwestia bezpańskich zwierząt zostanie w końcu rozwiązana. Warto przypomnieć, że bezdomne zwierzęta to nie tylko smutny widok, ale również możliwe niebezpieczne choroby, które zwierzęta mogą przenosić na ludzi. Ważne jest, aby zabezpieczyć się przed takimi ewentualnościami. Miejmy nadzieję, że nieszczęsne psy i koty znajdą ciepłe i opiekuńcze domy.