Podczas wczorajszych obrad Rada Miasta Zambrów podjęła odpowiednią uchwałę dotycząca podwyżki dla burmistrza. Jaka będzie teraz miesięczna pensja Kazimierza Dąbrowskiego?

Podczas XXXI sesji Rady Miasta Zambrów, która odbyła się 23 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, radni zajmowali się wieloma sprawami.

Pierwszą z nich było ustalenie wysokości wynagrodzenia burmistrza. Komisja budżetowa ustaliła miesięczną pensję zasadniczą na poziomie 9 300 złotych. Do tego dochodzi dodatek funkcyjny ustalony w maksymalnej możliwej wysokości 3 450 złotych. Burmistrz oprócz tego pobiera także dodatki: specjalny i stażowy. Pierwszy z nich wynosi 30 procent wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, a dodatek stażowy – 20 procent wynagrodzenia zasadniczego. 

Łączna kwota pensji burmistrza wyniosła 18 tysięcy 435 złotych brutto. Uchwała spotkała się z jednogłośnym poparciem rady.

Czym jeszcze zajmowali się radni?

Oprócz powyższych kwestii, ważne było omówienie programu pracy Miejskiego Ośrodka Kultury na sezon kulturalny 2021/2022 w Zambrowie, a także Zambrowski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowym na przyszły rok.

Kolejną sprawą był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic: Grabowskiej, 71 Pułku Piechoty, Rolniczej, Polnej i Łanowej. Radni uchwalili również przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze ulic: Paderewskiego, Wyszyńskiego, Sportowej i rzeki Jabłonki. Wszelkie zmiany w tym zakresie wynikają z planów prywatnej firmy, która zamierza na jednej z działek wybudować hotel z częścią mieszkalną. W ramach inwestycji zostałyby też zlokalizowane pomieszczenia niezbędne do obsługi funkcjonującego na działce nr 2823 kompleksu sportowego, czyli klubu ZKS Olimpia Zambrów.