18. Łomżyński Pułk Logistyczny i Regionalna Izba Historyczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, łącząc siły, zorganizowały wyjątkowe wydarzenie mające na celu pokazanie sprzętu wojskowego. Wspólnie stworzyli okazję do zetknięcia się z tą bardzo specyficzną dziedziną techniki.

Zgodnie z informacjami, dodatkowo udział w tym unikalnym pokazie wzięły również jednostki takie jak: 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej nosząca imię gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”, oraz 18. Dywizja Zmechanizowana, której patronem jest gen. broni Tadeusza Buk.