W dniu 5 września, we wtorek, Wojewódzki Urząd Pracy zlokalizowany w Białymstoku formalizował pierwsze kontrakty z urzędami pracy na szczeblu powiatowym z terenu województwa podlaskiego. Umowy te dotyczą alokacji funduszy europejskich, które mają za zadanie wspomóc działania usprawniające dostęp do rynku pracy, skierowane szczególnie ku młodym ludziom. Podczas tego dnia, podpisano siedem takich umów. Suma środków finansowych, która zostanie przekazana do Powiatowych Urzędów Pracy, wynosi niemal 50,5 mln zł.

Unijne środki finansowe zostaną przekazane do czternastu Powiatowych Urzędów Pracy.

Sebastian Łukaszewicz, pełniący funkcję wicemarszałka, wyraził przekonanie, że te fundusze znacznie przyczynią się do aktywizacji osób, które od dłuższego czasu nie mogą znaleźć zatrudnienia. Zdaniem wicemarszałka, promowanie samozatrudnienia również będzie efektem tej inwestycji, co pozytywnie wpłynie na konkurencyjność na rynku pracy.

W ramach realizacji zaplanowanego projektu, jedynie w tym roku z różnych form wsparcia skorzysta ponad 2,6 tys. osób z całego województwa podlaskiego.