Zarząd województwa podlaskiego ogłosił pierwsza edycję Wojewódzkiego konkursu wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 kwietnia 2022 roku.

Podczas ostatnich obrad zarząd województwa podlaskiego zatwierdził pierwsza edycję Wojewódzkiego konkursu wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. Konkurs ma na celu promowanie i popularyzowanie rolnictwa ekologicznego. Oprócz tego konkurs ma wpłynąć na zwiększanie świadomości wśród młodych ludzi na temat znaczenia wysokiej jakości rolnictwa ekologicznego. Przedsięwzięcie  zostało dofinansowane przez fundusze europejskie przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich.

Rolnictwo ekologiczne to prężnie rozwijająca się gałąź dzisiejszego rolnictwa. Będzie ono miało wielki wpływ na kształtowanie się tej dziedziny w przyszłości. Młodzi ludzie powinny jak najwięcej wiedzieć o tego typu zarządzaniu, ponieważ stanie się ono niedługo integralną częścią rolniczego życia.

Na czym polega konkurs?

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich o profilu rolniczym oraz uczniowie szkół średnich z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa podlaskiego. Każda szkoła może zgłosić do udziału maksymalnie trzech uczniów.

Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu z wiedzy o rolnictwie ekologicznym. Jako źródło wiedzy w tej tematyce organizatorzy wskazali materiały edukacyjne autorstwa pracowników Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – oddział w Radomiu i doradców z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe oraz dyplomy. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano do końca bieżącego roku.