W miejscowości Gardlin, w gminie Zambrów został znaleziony pocisk artyleryjski najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej. Patrol saperski z Białegostoku podjął niewybuch w celu jego neutralizacji.

Zgłoszenie o znalezionym niewybuchu wpłynęło do dyżurnego zambrowskiej Komendy Powiatowej Policji 26 września około godziny 13:30.

Obiekt znaleziono na polu uprawnym w okolicach Gardlina, w gminie Zambrów. Był to dokładnie granat moździerzowy, pochodzący najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej. Policjanci jak najszybciej zabezpieczyli miejsce znalezienia niewybuchu i pilnowali go przez całą noc, aż do przyjazdu saperów.

27 września, przed południem, na miejscu pojawił się patrol saperski z Białegostoku, który podjął niewybuch w celu jego neutralizacji.

Warto pamiętać, że nawet stare, zardzewiałe niewybuchy mogą być bardzo niebezpieczne. Nie wolno ich samodzielnie przenosić czy też rozbrajać. Miejsce odnalezienia należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, nieświadomych zagrożenia. O znalezisku należy natychmiast powiadomić policję.