Radni Rady Miasta Zambrów Łukasz Miszak i Marta Worosilak złożyli interpelację dotyczącą jakości powietrza w mieście. Według radnych wynika to ze złej jakości spalanych paliw.

Gdy tylko przychodzi okres grzewczy, mieszkańcy Zambrowa zauważają ogromne zanieczyszczenie powietrza, co utrudnia funkcjonowanie na otwartej przestrzeni. Potwierdzają to również pomiary z czujników zainstalowanych na budynku SP4 i MP nr 5, gdzie zimą normy pyłów zawieszonych PM2,5 są przekraczane nawet kilkukrotnie.

Według radnych Łukasza Miszaka i Marty Worosilak, za taki stan rzeczy odpowiadają nie tylko stare instalacje grzewcze, ale również zła jakość spalanych paliw. Ludzie często wolą kupić tańszy, ale gorszy opał, ze względu na coraz wyższe ceny wszelkich surowców. 

Niestety cenę za spalanie niskiej jakości paliw płacą głównie najmłodsi swoim zdrowiem, a wietrzenie sal i klas lekcyjnych stwarza zagrożenie dla najmłodszych mieszkańców. Zanieczyszczone powietrze powoduje również nasilenie alergii u dzieci, spadek energii, a u starszych powstawanie nowotworów i chorób serca. 

Oczywiście zanieczyszczenie to nie tylko problem w Zambrowie. Zobacz jak środowiska górskie stają się z biegiem lat coraz bardziej zanieczyszczone.

Czy można temu zaradzić?

W przekazanym burmistrzowi piśmie radni proponują złożenie wniosku do kolejnej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład o 100% dofinansowanie wymiany starych kotłów CO w domach jednorodzinnych na nowe i ekonomiczne kotły co najmniej klasy 5, gazowe lub pompy ciepła. 

Miszak i Worosilak chcieliby również, aby wśród mieszkańców i uczniów szkół podstawowych przeprowadzona została akcja edukacyjno-informacyjna, która mogłaby uświadomić konsekwencje używania pieców bezklasowych oraz przebywania w smogu. Oprócz tego zgłoszono ogromną potrzebę stworzenia systemu nadzoru jakości spalanych paliw.