W tym roku przypada 80. rocznica powstania Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego, czyli Armii KRajowej (AK). Tradycje Okręgu Białystok AK z dumą dziedziczą żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Obchody 80. rocznicy powstania Armii Krajowej Wojska Obrony Terytorialnej rozpoczęto już w niedzielę, 13 lutego. Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbył się uroczysty apel, którego jednym z uczestników był płk Sławomir Kocanowski, dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz poczet sztandarowy wystawiony przez 14. batalion lekkiej piechoty w Hajnówce.

W ramach ogólnopolskiej akcji „Światełko dla Bohatera z AK” podlascy terytorialsi odwiedzili groby oraz miejsca pamięci poświęcone żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego (m.in. w Białymstoku, Łomży, Suwałkach i Topile). Wśród tych miejsc był Cmentarz Powązkowski w Warszawie, gdzie pochowany jest gen. bryg. Władysław Liniarski ps. „Mścisław”, patron 1. Podlaskiej Brygady OT.

Dzień później, w poniedziałek 14 lutego obchody odbywały się już w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Wystawiono wojskowe asysty honorowe, w tym poczty ze sztandarami regionalnych struktur Światowego Związku Żołnierzy AK. Przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku żołnierze wzięli udział w otwarciu wystawy Instytutu Pamięci Narodowej poświęconej gen. bryg. Władysławowi Liniarskiemu, dowódcy Okręgu AK Białystok. Tego samego dnia odbyła się także ceremonia awansowa kpt. Jana Namejko, żołnierza AK. Uczestniczyli w niej płk Sławomir Kocanowski, a akt mianowania na stopień majora wręczył ppłk Dariusz Szorc, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Białymstoku.

Podlaska Brygada czci tradycję

1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej przybrała imię gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”, dowódcy Okręgu Białystok AK. To nie jedyna oznaka patriotyzmu brygadzistów. Żołnierze starają się dziedziczyć tradycje oddziałów bojowych Armii Krajowej, Armii Krajowej Obywatelskiej oraz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” działających na obszarze Białostocczyzny. Znak „Polski Walczącej” kojarzy się dziś właśnie z brygadą OT, która w centralnym punkcie oznak rozpoznawczych ma właśnie ten symbol.

Minister obrony narodowej zdecydował, że dla uczczenia pamięci o wszystkich żołnierzach AK, do końca 2022 roku podczas przysiąg wojskowych odczytywana będzie historyczna rota przysięgi żołnierzy Armii Krajowej.

Dla ciekawostki, Okręg Białystok AK podzielony był na sześć inspektoratów: Mazowiecki, Podlaski, Łomżyński, Suwalski, Białostocki i Grodzieński. Największą liczbą żołnierzy w okręgu było ok. 33 000 żołnierzy.