Trwają prace remontowe w dawnym budynku milicji w Szumowie. Niedawno znaleziono na tym terenie szczątki dwóch osób. Instytut Pamięci Narodowej nie wyklucza, że doszło do zbrodni komunistycznej.

Podczas prac remontowych budynku, w którym w latach czterdziestych w Szumowie mieścił się posterunek milicji, znaleziono kości dwóch osób. Śledczy ustalają obecnie, kim byli i jak zginęli. Prawdopodobnie może chodzić o zbrodnię komunistyczną, ponieważ w Szumowie i okolicach działało kilka grup podziemia niepodległościowego, a losy wielu z tych żołnierzy do dziś nie są znane. Jest to jednak tylko hipoteza.

W budynku, który ma prawie sto lat znajdowały się różne instytucje. Na przestrzeni historii był to m.in. posterunek milicji. Po zakończeniu drugiej wojny światowej znajdowała się tam milicja obywatelska. Ostatnio natomiast budynek udostępniono bibliotece gminnej.

Wracając do znalezionych szczątków, śledczy z IPN zapowiadają dokładne prace archeologiczne oraz, o ile będzie to możliwe, ekshumacje i identyfikacje. IPN nie wyklucza, że szczątków może być więcej, dlatego prace remontowe zostały wstrzymane, a teren zabezpieczony. Śledczy wraz z archeologami i antropologami mają wrócić do Szumowa w marcu i rozpocząć dokładne analizy. 

Aktualnie trwa śledztwo w kierunku komunistycznej zbrodni, ponieważ jest to najbardziej prawdopodobna hipoteza, skąd wzięły się szczątki. Żołnierze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego trafiali na posterunki milicji, gdzie byli torturowani zanim zostali oddani UB. Przesłuchiwani na komisariacie w Szumowie najczęściej byli przekazywani Urzędowi Bezpieczeństwa z Łomży lub funkcjonariuszom UB z Ostrowi Mazowieckiej.

Jak informuje Dariusz Syrnicki, wiceprezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Łomżyńskiego, Szumowo było okręgiem bardzo konspiracyjnym. W działalności podziemnej brały udział setki osób, w tym kobiety. Znajdowały się tutaj również punkty szpitalne. Jedną z osób, której udzielono pomocy w szpitalu był podporucznik Tadeusz Narkiewicz „Ciemny” Komendant Powiatu o kryptonimie „Podhale” (powiat łomżyński) i Komendant Powiatu „Mazur” (powiat Wysokie Mazowieckie) Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.