Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi wyjazdy, często za granicę. Jeśli planujesz urlop za granicą i jeszcze nie masz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), złóż wniosek o nią w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest unijnym dokumentem, który potwierdza prawo do świadczeń medycznych. Karta ta jest honorowana w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz EFTA (Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii). W razie nagłej choroby lub wypadku EKUZ uprawnia do skorzystania z pomocy lekarza lub hospitalizacji za granicą. Pomoc medyczną otrzymuje się zatem na identycznych prawach, jakie mają osoby ubezpieczone w danym kraju. Warto jednak pamiętać, że zakres finansowanych rodzajów pomocy lekarskiej może różnić się w poszczególnych państwach.

W ramach EKUZ można mieć prawo do niezbędnego i nieplanowanego leczenia w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego kraju oraz na takich samych zasadach, jak obywatele danego państwa. Jeśli w danym państwie pacjent pokrywa część kosztów za wizytę u lekarza, to i ty za nią zapłacisz.

Kto może wyrobić EKUZ? Jak to zrobić?

EKUZ przysługuje każdej osobie, która jest ubezpieczona w Polsce, oraz niektórym osobom nieubezpieczonym.

Wniosek o EKUZ można złożyć osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP), pocztą tradycyjną – na adres oddziału lub delegatury NFZ czy też pocztą elektroniczną, jednak wyłącznie w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ.

Jeśli decydujesz się na osobistą wizytę w placówce NFZ, EKUZ otrzymasz od ręki.

Aby złożyć wniosek przez IKP najpierw zaloguj się, potem wejdź w zakładkę „Moje konto”, a następnie kliknij przycisk „Złóż wniosek” – znajdziesz go (wraz z informacją o EKUZ) poniżej informacji o Twoim ubezpieczeniu zdrowotnym.

Wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bezpłatne.

Osobom zatrudnionym albo prowadzącym działalność gospodarczą EKUZ jest wydawana na 3 lata. Dzieci i młodzież, które są uprawnione do otrzymania EKUZ, otrzymają kartę ważną do dnia, w którym ukończą 18 lat. EKUZ dla emerytów, którzy ukończyli 60 lat (w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn), będzie ważna aż 20 lat.

Wszelkie pytania związane z wydawaniem EKUZ można zgłaszać pod numer Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590.