Niedawno upubliczniono rezultaty „szóstej edycji – PGR” funduszu rządowego Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach tej inicjatywy, wnioskodawcy mieli możliwość złożenia propozycji na różnego rodzaju zadania inwestycyjne. Te propozycje mogły obejmować budowę, modernizację lub nawet rozbiórkę obiektów budowlanych czy liniowych, które są dedykowane mieszkańcom danego obszaru gminy. Dodatkowo, wnioski mogły dotyczyć również zadań inwestycyjnych o charakterze niebudowlanym, tak długo jak służyły one społeczności lokalnej.

W kontekście województwa podlaskiego, dofinansowanie uzyskało aż 56 projektów, spośród których tylko jeden pochodził z powiatu zambrowskiego. Jest to projekt Miasta Zambrów, który nosi tytuł „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Białostockiej w Zambrowie”. Na liście opublikowanej dziś ten właśnie plan znalazł się wśród innych będących pod uwagą. Całkowita suma dofinansowania dla tego projektu wynosi dokładnie 1 911 000,00 zł.