W murach Szkolnej Trójki, jednej z najstarszych placówek oświatowych w Zambrowie, odbyło się wydarzenie podsumowujące duże przedsięwzięcie, jakim była kompleksowa modernizacja szkół. Spotkanie zgromadziło liczne grono osób zainteresowanych efektami przeprowadzonych prac.

W trakcie spotkania głos zabrał Burmistrz Zambrów, Kazimierz Dąbrowski. Jego wystąpienie skupiło się na omówieniu procesu realizacji projektu pod nazwą „Kompleksowa modernizacja budynków oświatowych w Mieście Zambrowie”. Burmistrz Dąbrowski szczegółowo opowiedział o motywach stojących za decyzją o przystąpieniu do tej inwestycji oraz o trudnościach, które napotkano podczas jej przygotowania i realizacji.

Podczas konferencji zaprezentowana została także multimedialna prezentacja, pokazująca stan budynków przed rozpoczęciem prac, ich przebieg oraz efekty końcowe. Wartość całej inwestycji wyniosła 14 mln 987 tys. 406 zł i 29 gr. Głównym źródłem finansowania były środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, który dołożył do projektu kwotę 12 mln 739 tys. 295 zł i 39 gr. Pozostałe środki, stanowiące sumę 2 mln 248 tys. 110 zł i 90 gr., pochodziły z budżetu miasta.

Modernizacji doczekały się wszystkie miejskie placówki oświatowe, z wyłączeniem Żłobka Miejskiego oraz Miejskiego Przedszkola nr 5. Ze względu na skomplikowane prace remontowe, konieczne stało się wydłużenie wakacji o dodatkowy miesiąc dla wszystkich szkół. W tym okresie opieką nad dziećmi zajęło się Miejskie Przedszkole nr 5, które pełniło rolę przedszkola letniego.