W pięknych ogrodach Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, 22 września 2023 roku, miało miejsce ważne wydarzenie. Wówczas to Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki spotkał się z przedstawicielami Gminy Zambrów, aby podpisać umowę o dofinansowanie strategicznego projektu. Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos oraz Skarbnik Gminy Zambrów Dorota Waszkiewicz doszli do porozumienia dotyczącego poprawy oświetlenia na terenie ich gminy. Projekt ten obejmuje wymianę i modernizację systemu oświetlenia, co jest częścią szerszej strategii niskoemisyjnej.

Celem głównym tego ambitnego projektu jest wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania do produkcji światła na terenie całej gminy. Ma to na celu redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery – krok zgodny z warunkami wsparcia określonymi w ramach Działania 5.4 Strategii niskoemisyjnej, Poddziałania 5.4.1. Oczekiwany efekt końcowy to znaczne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na obszarze gminy. W ramach działań pośrednich, projekt ma również na celu zredukowanie konsumpcji konwencjonalnych paliw w gospodarce gminnej przeznaczonych na cele energetyczne.

Ale to nie wszystko – projekt ma również inne cele. Przede wszystkim chodzi o redukcję emisji CO2 oraz innych substancji szkodliwie wpływających na jakość powietrza, co przekłada się na poprawę zdrowia mieszkańców i jakości przestrzeni publicznej na terenie gminy. Plan obejmuje również działania edukacyjne skierowane do mieszkańców gminy i pracowników sektora publicznego, które mają na celu podniesienie świadomości na temat efektywności energetycznej. Dodatkowo, dzięki oszczędnościom finansowym wynikającym z realizacji projektu, zaoszczędzone środki mogą być przeznaczone na inne potrzeby gminy.