Ukończono niedawno prace prowadzone na terenie ulicy Szkolnej, które znajduje się przy kompleksie szkolnym w Szumowie. Celem tych działań była konstrukcja specjalnie wyniesionego przejścia dla pieszych, którego elementem są nie tylko pasy, ale także odpowiednie oświetlenie i stosowne oznakowanie.

Warto przypomnieć, że realizacja tego zadania możliwa była dzięki uzyskaniu dotacji. Pieniądze na ten cel pochodziły z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a ich łączna kwota wynosiła 40 205,13 zł. Dodatkowo, Gmina zdecydowała się dołożyć do finansowania tego projektu ze swoich środków własnych.

Często zapominamy o tym, jak ważne jest bezpieczeństwo na drogach, zwłaszcza w obszarach szkolnych. Całkowity koszt realizacji tego zadania to 56 788,40 zł. Jest to inwestycja bardzo potrzebna i ważna – dzięki nowemu przejściu dla pieszych poprawi się bezpieczeństwo dzieci oraz innych uczestników ruchu drogowego.