Dnia 18 maja 2024, na malowniczym tle zalewu w Zambrowie, odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia projektu o nazwie „Zagospodarowanie Miejskich Terenów w Zambrowie na potrzeby rekreacji”. Wydarzenie to umocniło miejsce Zambrów na mapie atrakcji turystycznych i rekreacyjnych.

W trakcie ceremonii Kazimierz Dąbrowski, Burmistrz Miasta Zambrów, przedstawił założenia realizowanego przedsięwzięcia oraz opowiedział o całym procesie jego tworzenia. Projekt miał na celu rozbudowę i poprawę infrastruktury miejskiej – zarówno pod kątem usług, jak i rekreacji. W ramach tej inicjatywy powstał budynek usługowy, którego otwarcie planowane jest do 15 czerwca, a także stworzono drewnianą konstrukcję tężni solnej pełniącej funkcję inhalatorium. Ponadto wykonano nowe chodniki, utwardzone place, zainstalowano oświetlenie terenu oraz zamontowano ławki i kosze. Projekt uwzględniał również zagospodarowanie zieleni – posadzono drzewa i krzewy, które są nieodłącznym elementem miejskiego krajobrazu.

Drugi etap projektu dotyczył zagospodarowania przestrzeni wzdłuż ulicy Józefa Piłsudskiego. Tu skupiono się na budowie dwóch fontann i ciągów komunikacyjnych, które uzupełnione zostały o towarzyszącą infrastrukturę. Wśród realizowanych inwestycji znalazła się okrągła fontanna z granitu, wyposażona w podświetlenie LED, a także imponujący witacz z napisem ZAMBRÓW. Konstrukcja ta, wykonana z żelbetu i obłożona płytami granitowymi, ozdobiona jest spływającą wodą na ścianie frontowej oraz efektownym podświetleniem LED. Ponadto na terenie tym powstały chodniki z kostki betonowej, oświetlenie terenu, trawniki, nasadzenia kwiatów, krzewów i bylin wieloletnich. W ramach małej architektury zamontowano ławki oraz kosze na śmieci.