16 maja 2024 roku na obszarze konferencyjnym Starostwa Powiatowego w Zambrowie miało miejsce drugie spotkanie Rady Gminy Zambrów. Jolanta Wielgat, w roli Przewodniczącej Rady Gminy Zambrów, otworzyła obrady i powitała zgromadzonych uczestników – gości, radnych oraz pracowników Gminy Zambrów.

Podczas sesji Rady Gminy Zambrów obecność swoją zaznaczyło wielu dystyngowanych gości, w tym Senator Rzeczypospolitej Polskiej Marek Adam Komorowski, Marszałek Województwa Podlaskiego Łukasz Prokorym, Starosta Powiatu Zambrowskiego Edyta Marchelska-Groszfeld jak również Wicestarosta Powiatu Zambrowskiego Robert Rosiak.

Na początku spotkania, Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Zambrowskiego Jolanta Wielgat złożyli gratulacje nowo wybranym na stanowiska w ramach ostatnich wyborów samorządowych. Goście również mieli możliwość zabrania głosu. W swoich przemówieniach podkreślali dotychczasową sprawną współpracę z Gminą Zambrów oraz Wójtem Jarosławem Kosem, a jednocześnie wyrażali nadzieję na utrzymanie tak dobrych relacji z samorządem Gminy Zambrów w przyszłości.

Warto zauważyć, że aktualny Marszałek Województwa Podlaskiego Łukasz Prokorym w przeszłości sprawował obowiązki prawnika Gminy Zambrów. Z kolei obecna Starosta Powiatu Zambrowskiego Edyta Marchelska-Groszfeld pełniła funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Zakrzewie.