Początek 2024 roku zaznaczył kolejny etap prac inwestycyjnych w Gminie Zambrów. W ramach tych działań podjęto zdecydowane kroki do realizacji nowo zaplanowanych inwestycji, które zostały uwzględnione w budżecie gminy na bieżący rok. Korzystne warunki atmosferyczne sprzyjały prowadzeniu prac budowlanych nawet podczas sezonu zimowego, a także dobra aura nie stanowiła przeszkody w kontynuacji rozpoczętych przedsięwzięć. Działania te nie zostały również zakłócone przez nadejście okresu przedwyborczego.

Pod adresem ulicy Fabrycznej w samym sercu Zambrów, powstaje nowa, coraz bardziej piękna siedziba Urzędu Gminy i lokalnych władz. W ramach tego projektu, nowy budynek jest wyposażony w szereg nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań. Do nich należą między innymi system ogrzewania podłogowego z regulacją dla każdego pomieszczenia, a także fotoogniwa, które pomagają zredukować zużycie energii w całym obiekcie.

Nowa siedziba urzędu oferuje również najnowsze systemy wentylacji i oświetlenia LED w każdym z pomieszczeń. W trosce o potrzeby osób niepełnosprawnych – zarówno tych, którzy odwiedzają budynek jako klienci, jak i pracują w nim na co dzień, obiekt został dostosowany do ich potrzeb. Toalety zostały przystosowane dla osób niepełnosprawnych, a korytarze zostały poszerzone tak, aby ułatwić poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Dodatkowo, usunięto wszelkie progi, instalując windę dla łatwiejszego dostępu.

Wykonawcą tych robót jest konsorcjum firm MK-BUD Firma Budowlana – Handel pod przewodnictwem Mariusza Kosińskiego oraz MK-BUD Sp. z o.o. Całość projektu szacowana jest na 14 015 850,00 zł. Inwestycja ta zdobyła dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które wyniosło 9 999 999,00 zł. Planuje się, że cała inwestycja zostanie ukończona w sierpniu 2024 roku.