Decyzje podjęte przez władze powiatu zambrowskiego doprowadziły do konieczności proklamowania dodatkowego zarządzenia dotyczącego Szkoły Podstawowej w Starym Zakrzewie. Obecna Dyrektor tej edukacyjnej instytucji, Edyta Marchelska-Groszfeld, zdobyła pozycję Starosty Zambrowskiego podczas pierwszej sesji Rady Powiatu Zambrowskiego. Ze względu na konieczność uniknięcia konfliktu interesów, nie ma możliwości łączenia tych dwóch ról – kierującego Szkołą Podstawową w Starym Zakrzewie oraz pełniącego obowiązki Starosty Zambrowskiego.

Zgodnie z obowiązującą regulacją, czas pełnienia funkcji dyrektora szkoły lub instytucji edukacyjnej wynosi pięć lat akademickich. W wyjątkowych okolicznościach pozycję tę można przydzielić na krótszy czas, jednakże nie mniej niż przez jeden rok szkolny.