19 grudnia tego roku, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Zambrowie, miało miejsce specjalne zgromadzenie związane ze zbliżającym się okresem Bożonarodzeniowym. Brygadier Tomasz Kirejczyk, który pełni funkcję zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Zambrowie, uczestniczył aktywnie w tym spotkaniu opłatkowym. Wydarzenie to zgromadziło także przede wszystkim strażaków i pracowników Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie, a także szereg zaproszonych gości.

Wśród tych, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i zaszczycili swoją obecnością wydarzenie, znaleźli się między innymi: senator RP i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Marek Adam Komorowski, Starosta Zambrowski – Zbigniew Teofil Jach, Burmistrz Miasta Zambrów – Kazimierz Dąbrowski. Nie zabrakło także wójtów gmin powiatu zambrowskiego: Jarosława Kosa, Jarosława Cukiermana oraz Sylwestra Jaworowskiego. Przybyli również przedstawiciele służb mundurowych i Związku Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Wyjątkowy charakter spotkania podkreśliła obecność powiatowego kapelana strażaków, księdza kanonika Grzegorza Śniadacha.

Brygadier Tomasz Kirejczyk, w roli zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Zambrowie, złożył serdeczne życzenia wszystkim zgromadzonym na spotkaniu opłatkowym. Jego słowa były skierowane zarówno do funkcjonariuszy i pracowników Komendy, jak i zaproszonych gości oraz ochotników z powiatu zambrowskiego. Życzył im wszystkiego najlepszego, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, szczęścia, spokoju ducha oraz wszelkiej pomyślności. Wszystko to miało mieć znaczenie nie tylko w ich życiu osobistym, ale także zawodowym w nadchodzącym 2024 roku.