Nadleśnictwo Łomżyńskie porozumiało się z Zakładem Karnym w Czerwonym Borze odnośnie zapewnienia miejsc pracy dla więźniów.

Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, Nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża i przedstawiciele Zakładów Usług Leśnych odbyli spotkanie, którego głównym tematem było wyznaczenie zakresu prac leśnych, przy których zatrudnienie znajdą więźniowie osadzeni z Czerwonego Boru. Spotkanie odbyło się 10 stycznia 2022 roku.

Spotkanie i ustalenia były wynikiem podpisanego we wrześniu 2021 roku porozumienia pomiędzy Lasami Państwowymi a Centralnym Zarządem Służby Więziennej odnośnie współpracy tych dwóch instytucji. Po podpisaniu w listopadzie ubiegłego roku przez Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze ppłk. Zbigniewa Jankowskiego z kierującym Nadleśnictwem Łomża Nadleśniczym Dariuszem Godlewskim bliźniaczego porozumienia przyszedł czas na realizację jego założeń.

Co będą robić więźniowie?

Zakłady Usług Leśnych to podmioty, które wykonują zlecone im przez Lasy Państwowe prace, i to one właśnie będą zatrudniały osadzonych przy niektórych robotach leśnych. 

Według ustaleń więźniowie mają się zająć odbudową zalesień, pracami pielęgnacyjnymi, porządkowaniem pasów leśnych i grodzeniem leśnych upraw. To co wypracują więźniowie będzie miało nie tylko pozytywny skutek społeczny i resocjalizację, jak przynajmniej się zakłada. Wynagrodzenie zostanie podzielone między skazanych a Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy i Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Miejmy nadzieję, że założenia wejdą szybko w życie, a współpraca między instytucjami będzie przebiegać owocnie.