W ostatnim miesiącu roku 2023, zrealizowano inwestycję polegającą na wymianie lamp ulicznych na technologię LED. Projekt ten, noszący nazwę „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zambrów”, przyczynił się do efektywniejszego wykorzystania energii w gminie.

Celem tego przedsięwzięcia była implementacja nowoczesnej metody generowania światła na obszarze gminy Zambrów. W ten sposób zmierzano do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, co jest zgodne z postanowieniami dotyczącymi warunków udzielania wsparcia finansowego z ramienia Działania 5.4 – Strategie niskoemisyjne, a konkretniej Poddziałania 5.4.1 – Strategie niskoemisyjne, z wyłączeniem BOF.

W trakcie realizacji inwestycji, dokonano wymiany aktualnie używanych opraw świetlnych – w sumie 1383 sztuki, które zostały wyposażone w autonomiczny sterownik służący do redukcji mocy. Oprawy te mają możliwość połączenia i sterowania za pomocą zewnętrznego systemu kontrolnego, co zwiększa ich funkcjonalność.