Urząd miasta pozyskał niezbędne fundusze

W piątek, 10 marca Urząd Miasta Zambrowa pozyskał dofinansowanie na generalny remont 10-ciu placówek edukacyjnych – szkół i przedszkoli. Dotacja pochodzi z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych i wyniesie 85% kosztów. Jako, że generalne remonty szkół i przedszkoli będą opiewać na kwotę 15 mln złotych, dotacja wyniesie 12,75 mln złotych, natomiast wkład własny naszego samorządu to 2,25 mln złotych. Zarówno dzieci, jak i ich rodzice, nauczyciele oraz pracownicy oświatowi długo czekali na to przedsięwzięcie.

Które placówki zostaną wyremontowane?

Generalny remont będzie dotyczył czterech przedszkoli. Pierwsze z nich to Miejskie Przedszkole nr 1. Renowacja tej placówki pochłonie około 614 tys. złotych. Z kolei remont MP nr 3 – prawie 955 tys. złotych. W MP 4 – ponad 1,054 mln zł. Zaś w MP 6 – 1,640 mln zł. Szkoła Podstawowa nr 3 zostanie wyremontowana za prawie 2,898 mln złotych, zaś SP 4 za 3,627 mln złotych. W SP5 remont pochłonie 3,341 mln zł.