Co roku odbywają się te same spotkania między nauczycielami a rodzicami uczniów klas pierwszych. Są to niezbędne konsultacje tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Rodzice uczniów klas pierwszych w szkołach podstawowych powinni pojawić się na spotkaniu organizacyjnym, aby ustalić z wychowawcą klasy wszystkie drobne szczegóły. Jest to niezbędna formalność, która ułatwia zarówno nauczycielom, jak i rodzicom funkcjonowanie w nadchodzącym roku szkolnym. Dorośli powinni się pojawić razem ze swoimi pociechami.

W roku 2021/2022 zajęcia w szkołach będą się odbywać prawdopodobnie w pełni stacjonarnie. Spotkania rodziców z nauczycielami również.

Oto plan spotkań w polkowickich szkołach podstawowych:

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Magazynowa 13

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 30 sierpnia o godzinie 9:00. Jeśli będzie padać, dzieci powinny przynieść ze sobą obuwie na zmianę. 

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Broniewskiego, ul. Konopnickiej 13

Uczniowie i rodzice spotykają się w środę, 1 września o godzinie 9:00 na sali gimnastycznej. Uwaga! Każde dziecko przyprowadza tylko jednego rodzica. Po oficjalnym rozpoczęciu uczniowie udadzą się wraz z nauczycielami do wyznaczonych sal.

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika, ul. Wyszyńskiego 6a

Klasy pierwsze spotykają się we wtorek, 31 sierpnia w wyznaczonych godzinach.  

  • 16:30 klasa I grupa 1
  • 17:00 klasa I grupa 2
  • 17:30 klasa I grupa 3
  • 18:00 klasa I grupa 4
  • 18:30 klasa I grupa 5

Jeśli chodzi o przydział dziecka do danej grupy, informację można znaleźć na drzwiach wewnątrz szkoły.

Obowiązkowa higiena

Należy pamiętać, że na terenie szkół obowiązkiem jest nosić maseczkę i dezynfekować ręce. Proszę pamiętać o trzymaniu odpowiedniego dystansu od innych osób. Nie powinno się pojawiać w placówce, na spotkaniu lub rozpoczęciu, jeśli dziecko lub rodzic są chorzy. Dbajmy o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie.