“Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” – tak brzmi tytuł konkursu organizowanego od kilku lat przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jest to już XVIII edycja, która organizowana jest na terenie całego kraju. 

Wśród szesnastu laureatów etapu centralnego znalazło się gospodarstwo państwa Truchlów z Ostrożna w powiecie zambrowskim. Jeśli uważasz, że Pani Ewa i Pan Robert Truchlowie prowadzą gospodarstwo według wszelkich wytycznych BHP, zagłosuj na ich gospodarstwo do 20 września 2021 roku. Głosy można oddawać na portalu AgroNews.pl

UWAGA! Aby uniknąć oszustw ustalono, że z jednego komputera można oddać tylko jeden głos.

Celem konkursu jest promocja ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym. W tym roku, w województwie podlaskim zakwalifikowały się 42 gospodarstwa. Przy ocenianiu kładziono nacisk na kilka ważnych aspektów. 

Pierwszym z nich była ocena organizacji obejścia i podwórza gospodarstwa. Następnie sprawdzano ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy oraz stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych. Weryfikacji podlegał także stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich oraz wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej. Oceniono również sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych, a nawet estetykę gospodarstwa oraz organizacje miejsca wypoczynku. Nie pominięto zerknięcia na zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym. 

Wszystkim uczestnikom serdeczne gratulacje oraz powodzenia dla państwa Truchlów. Miejmy nadzieję, że komisja będzie wyrozumiała, a gospodarstwo w Ostrożnie przygotowane na wszelkie ewentualności. Bezpieczeństwo na roli to podstawa, dlatego inicjatywa organizatorów konkursu również jest godna pochwały.