Odbędzie się już III edycja konkursu „Rolniczki motorem innowacji w Polsce”, który odbywa się co dwa lata w całej Unii Europejskiej. 

Organizatorem konkursu jest Krajowa Rada Izb Rolniczych. Pierwszą edycję zapoczątkowała Rada ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich w 2017 roku.

Celem przedsięwzięcia jest promocja kobiet, które mają swój ważny i czynny udział w rozwoju rolnictwa. Konkurs ma za zadanie pokazania innowacyjnych działań, które rolniczki wprowadzają w swoich gospodarstwach lub majątkach rodzinnych. Pierwszy etap odbywa się na szczeblu krajowym, drugi natomiast na szczeblu europejskim. Dokładniej będzie to delegacja na inny konkurs, który organizowany jest w Brukseli przez Komisję Kobiet Copa-Cogeca. Warto zaznaczyć, że kobiety z Polski zdobyły I miejsce i liczne wyróżnienia w poprzednich edycjach, i to w Unii Europejskiej.

Kobiety, które pracują w gospodarstwach i które śmiało można nazwać pełnoprawną rolniczką, nadal są niedoceniane. W dzisiejszych czasach, gdzie rola kobiet uległa znacznej przemianie, nadal są sektory, w których ich rola jest bagatelizowana. Konkurs ma na celu zmianę postrzegania ich pracy oraz wkładu w rozwój terenów wiejskich. Z resztą statystyki mówią za siebie – ok. 42% siły roboczej w rolnictwie, w całej Unii Europejskiej to właśnie kobiety, w tym 30% to właścicielki gospodarstw. Małżonki rolników oraz ich wkład są jeszcze bardziej niezauważane zarówno w ogólnokrajowej świadomości społeczeństwa, jak nawet w mniejszych regionach. Członkinie rodzin rolniczych mają czasem większy wpływ na gospodarowanie budżetem oraz wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań, niż może się w powszechnej opinii uważać.

Miejmy nadzieję, że podobnych projektów powstanie więcej, a trwający już konkurs będzie miał kolejne edycje.

Kandydatki z województwa podlaskiego mogą być zgłaszane do 15 września 2021 roku. Warunkiem jest ukończenie 18 roku życia oraz posiadanie statusu właścicielki lub współwłaścicielki gospodarstwa rolnego.