Po raz czternasty odbędzie się Powiatowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych. Kto zostanie zwycięzcą? Czyja szopka skradnie serca jury?

Wkrótce rusza uwielbiany przez dzieci konkurs. To już czternasta edycja, w której trzeba połączyć swoje umiejętności majsterkowania ze zdolnościami plastycznymi. W bieżącym roku, oprócz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, udział może wziąć również starsza, ucząca się młodzież w wieku 19 – 24 lata. Ideą konkursu jest rozwijanie wrażliwości estetycznej i umiejętności techniczno-plastycznych wśród młodzieży oraz integracja rodzin i podtrzymywanie tradycyjnych więzów.

Szopki należy dostarczyć od 12 do 21 listopada 2021 roku w godzinach 17:30 – 18:30 do Kościóła pw. Ducha Świętego przy ul. Jana Pawła II 1A, 18-300 w Zambrowie. Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 2 grudnia 2021 roku. Jak co roku zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody. 

Aby zgłosić swoją szopkę do konkursu należy uważnie przeczytać regulamin oraz wypełnić kartę zgłoszenia. Gotowy formularz karty jest dostępny w sekretariacie Bursy Szkolnej Nr 1 w Zambrowie. Można ją odebrać osobiście lub faxem. 

Informacje praktyczne

Dostarczane szopki powinny być stabilne, a ich elementy przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się podczas przenoszenia. Dodatkowo każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą imię i nazwisko autora lub autorów, wiek, nazwę placówki, imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna). Metryczka musi być przyklejona do tylnej zewnętrznej strony szopki. Ponadto uczestnicy proszeni są o przesyłanie maksymalnie 3 zdjęć dokumentujących tworzenie szopek zgłaszanych na konkurs.

Podczas oceny szopek bożonarodzeniowych jury konkursowe będzie zwracało szczególną uwagę na ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, dobór i wykorzystanie materiałów, motywy regionalne, wkład pracy, estetykę pracy oraz trwałość konstrukcji i walory plastyczne.