Zambrowska parafia Rzymsko-katolicka pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej zapowiedziała realizację dwóch zadań konserwatorskich, na które zostały rozpisane zamówienia publiczne. Zamówienia przedstawione są w formie zapytań ofertowych, a dotyczą prac przy dwóch istotnych zabytkach zambrowskiego krajobrazu – neoromańskiej kaplicy Woyczyńskich datowanej na rok 1870 i kaplicy cmentarnej, będącej najstarszym zabytkiem w Zambrowie, powstałym w 1795 roku.

Obie inwestycje mają na celu przywrócenie należytego stanu technicznego i estetycznego obu obiektom, a ich realizacja jest możliwa dzięki otrzymaniu wstępnych promes dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Warto podkreślić, że zarówno neoromańska kaplica rodziny Woyczyńskich, jak i kaplica cmentarna zostały uznane za cenne elementy dziedzictwa kulturowego regionu i wpisane do rejestru zabytków województwa podlaskiego.

Przebieg prac konserwatorskich przy zabytkowej kaplicy cmentarnej z 1795 roku obejmie remont drewnianej konstrukcji zrębowej oraz polichromii wnętrza, zmierzający do zatrzymania postępującego procesu zniszczenia. W ramach prac planuje się także przywrócenie pierwotnego programu ideowego kaplicy, a zwłaszcza odtworzenie oryginalnej dekoracji artystycznej i ikonograficznej. Dekoracje te to obrazy na płótnie, które niegdyś zdobiły główne pole ołtarza oraz ściany boczne nad scenami „tańca śmierci”. Za stworzenie programu ideowego i epigraficznego kaplicy odpowiedzialny był jej fundator – ks. Marcin Krajewski herbu Jasieńczk (1737-1809), proboszcz zambrowski i nowogrodzki, kanonik katedralny płocki, oficjał łomżyński, kawaler Orderu Św. Stanisława, urodzony w Sędziwujach Prątniku.