Przedsiębiorstwo o nazwie 89693828 sp. z o.o. zapowiedziało realizację inwestycji w Zambrowie, na Podlasiu. Plany obejmują budowę nowego zakładu produkcyjnego, co wiąże się z zainwestowaniem 43 milionów złotych i zatrudnieniem dziesięciu nowych pracowników. Firma ma zamiar skorzystać ze wsparcia finansowego, jakie oferuje Polska Strefa Inwestycji, informuje Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSSE).

SSSE opublikowała na swojej stronie internetowej informację o udzieleniu firmie tzw. decyzji o wsparciu. Dokument ten określa specyfikację warunków, które muszą zostać spełnione przez danego przedsiębiorcę, by ten mógł skorzystać z ulg i zwolnień podatkowych dostępnych w danej lokalizacji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Właścicielem firmy jest OstroVit sp. z o.o., producent suplementów diety i żywności dietetycznej, który uzyska odliczenia podatkowe dzięki tej decyzji.

Na podstawie informacji udostępnionych przez SSSE, firma OstroVit jest trzecim beneficjentem wsparcia w bieżącym roku. Wcześniej pozyskano pomoc dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Obróbka Drewna z Nowych Szpak w powiecie łosickim (Mazowieckie), który rozbuduje swój zakład, inwestując ponad 4 mln zł i zatrudniając dwóch nowych pracowników. Firma ta specjalizuje się w produkcji elementów palet.

Wsparcie uzyskała również mikrofirma PARBET z Grajewa, zajmująca się produkcją elementów betonowych. Planuje zainwestować 250 tys. zł, zatrudnić jedną osobę oraz zakupić maszyny i urządzenia celem zwiększenia zdolności produkcyjnych.

Polska Strefa Inwestycji (PSI) działa na podstawie przepisów, które obowiązują od 2018 roku. Dzięki nim cały kraj stał się strefą ekonomiczną, różniącą się jedynie terytorialnie wysokością ulg, które mogą być udzielane firmom o różnej skali działania.

Suwalska SSSE administruje obszarem wspierającym nowe inwestycje w ramach PSI w województwie podlaskim, a także w powiatach ełckim i gołdapskim (województwo warmińsko-mazurskie), jak również w czterech powiatach województwa mazowieckiego: łosickim, ostrowskim, sokołowskim i węgrowskim.