W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej znajdującej się w Zambrowie, w terminie 20-21 oraz 27-28 kwietnia 2024 roku, doszło do przeprowadzenia instruktażu dla kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczej Straży Pożarnej. Szkolenie zostało zorganizowane właśnie tam.

Całe wydarzenie odbyło się zgodnie z obowiązującymi regulacjami, a dokładniej „Zasadami przygotowania strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych do udziału w działaniach ratowniczych”. Także „Programem szkolenia kierowcy – konserwatora sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych” posłużono się podczas szkolenia. Obie te procedury są zaaprobowane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

W kursie brało udział 15 członków Ochotniczych Straży Pożarnych działających na obszarze powiatu zambrowskiego. Program edukacyjny zawierał część teoretyczną oraz praktyczną, które prowadzone były przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie. Całość odbywała się w formie spotkań weekendowych.