Władze Gminy Zambrów, za sprawą zarządzeń wydanych przez Wójta, poinformowały o zainicjowaniu konkursów mających na celu wyłonienie dyrektorów dla trzech miejscowych szkół podstawowych. Konkursy organizowane są w trosce o odpowiednie zarządzanie placówkami edukacyjnymi.

Obowiązujący regulamin stanowi, że stanowisko dyrektora szkoły lub jakiejkolwiek innej placówki edukacyjnej obejmowane jest na okres pięciu lat nauki, choć istnieją pewne wyjątki od tej reguły. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, możliwe jest powierzenie tej funkcji na czas krótszy, aczkolwiek musi on wynosić co najmniej jeden rok szkolny.

Zarządzenia dotyczą poszukiwań kandydatów do objęcia stanowiska dyrektora w Szkołach Podstawowych w Starym Skarżynie, Wiśniewie oraz placówce noszącej imię Papieża Jana Pawła II w Osowcu. To właśnie te placówki oczekują na nowych liderów, którzy będą mogli zapewnić odpowiednią jakość edukacji dla uczniów.

Swoje aplikacje kandydaci mogą złożyć do 21 maja 2024 roku, najpóźniej do godziny 15:00. To termin, po którym nie będą już przyjmowane żadne zgłoszenia do udziału w konkursie.