W Zambrowie rozpoczęto proces wyboru wykonawcy dla ambitnego projektu infrastruktury drogowej, który obejmuje gruntowną modernizację ulicy Bema. Te dalekosiężne plany renowacyjne, zatytułowane jako „Przebudowa drogi gminnej ulicy Bema w Zambrowie wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej”, obejmują szereg istotnych prac konstrukcyjnych i remontowych.

Całościowy zakres pracy przewidywanej przez projekt jest imponujący. W ramach proponowanej przebudowy, główna jezdnia ulicy Bema zostanie gruntownie odnowiona. Operacja ta będzie miała na celu poprawę bezpieczeństwa dla kierowców oraz zapewnienie płynności ruchu drogowego.

Wśród planowanych działań znajdują się również prace mające na celu rekonstrukcję publicznych dojazdów. Ponadto, skrzyżowania ulicy Bema z dwoma innymi kluczowymi arteriami miasta – ulicą S. Kosseckiego oraz ulicą K. Pułaskiego – zostaną poddane gruntownej modernizacji, co obejmuje zarówno samo skrzyżowanie, jak i obszar wlotowy.

Prace na chodnikach są kolejnym ważnym elementem tego projektu, który ma na celu ulepszenie infrastruktury dla pieszych w okolicy ulicy Bema. Projekt przewiduje również budowę specjalnej drogi dla rowerów, co z pewnością przyczyni się do poprawy warunków dla miłośników dwóch kółek.

Ostatecznie, planowane jest również przeprojektowanie lokalnych zatok postojowych. Te zmiany pomogą usprawnić ruch miejski i zapewnią więcej miejsca dla parkujących samochodów.