Gmina Zambrów rozpoczęła proces wyboru wykonawcy na realizację projektu o nazwie „Rozbudowa drogi gminnej nr 106082B w miejscowości Nagórki-Jabłoń, gmina Zambrów wraz z budową mostu nad rzeką Jabłonką”. Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. W ramach tego przedsięwzięcia przewidziano kilka kluczowych działań.

Prace będą się rozpoczynać od demontażu obecnej nawierzchni, co będzie niezbędne do dalszego prowadzenia prac. Następnie przystąpi się do budowy jezdni o szerokości 5,5 metra. Podział na odcinki został zaplanowany w sposób strategiczny – odcinek numer jeden ma się rozciągać od drogi gminnej nr 106070B aż do rzeki. Z kolei drugi odcinek, także o szerokości 5,5 metra, zaplanowany jest od drogi gminnej nr 106069B do rzeki.

W ramach planowanej rozbudowy przewiduje się również stworzenie skrzyżowania z drogą gminną nr 106069B i 106070B. Kolejnym punktem inwestycji jest budowa zjazdów – elementów niezbędnych dla poprawy komunikacji i bezpieczeństwa na drogach. Ostatnim, ale nie mniej ważnym etapem przedsięwzięcia jest realizacja chodnika o szerokości 2,0 metra, co znacząco podniesie komfort poruszania się pieszych.