Instytucja edukacyjna w Zambrowie – Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy, poszukuje wykonawcy dokumentacji projektowej dla dwóch planowanych projektów. Zadania obejmują remont budynku szkoły, co wiąże się ze zmianami w strukturze wnętrza, wymianą stolarki okiennej i elementów blacharskich.

Głównym celem pierwszego zadania jest modernizacja wnętrza szkolnego budynku. Szczegółowy zakres prac obejmuje przekształcenie dyżurki i pomieszczenia gospodarczego w jedno pomieszczenie, z nowym otworem drzwiowym i oknem do wydawania. Istotnym elementem tego zadania jest renowacja podłóg poprzez demontaż istniejącej powierzchni i wykonanie nowej. Prace będą również obejmowały odświeżenie wnętrza poprzez usunięcie starych tynków ze ścian i sufitów oraz ich zastąpienie nowymi. Malowanie stanowi kolejny etap prac, dotyczy to korytarzy, klatek schodowych, szatni uczniowskich, pokoju nauczycieli oraz gabinetu wicedyrektora.

Dalsze etapy prac obejmują wymianę balustrad schodowych, co poprawi bezpieczeństwo uczniów i pracowników. W ramach rewitalizacji planowana jest również wymiana nadświetli w ścianach wewnętrznych na pełne elementy, co wpłynie na komfort korzystania z wnętrza budynku.