Urząd Miasta Zambrów inicjuje procedurę mającą na celu zagospodarowanie centralnej wyspy ronda znajdującej się na skrzyżowaniu trzech ulic: rtm. Witolda Pileckiego, gen. Władysława Andersa oraz Świerkowej. Jest to działanie planowe, którego głównym celem jest estetyczne i funkcjonalne uporządkowanie tego fragmentu przestrzeni miejskiej.

Sam obiekt ronda ma powierzchnię 71 m2 i średnicę wynoszącą 9,5 m. W ramach zadania przewidziano wykonanie szkiców koncepcyjnych dotyczących zagospodarowania tej powierzchni. Ma ono obejmować nasadzenia roślin bylinowych i krzewów wieloletnich o różnej kolorystyce. Dodatkowo, całość powierzchni ronda ma zostać pokryta kamieniem ozdobnym, co zdecydowanie podniesie atrakcyjność estetyczną tego miejsca.

Urząd Miasta w Zambrowie wyznaczył termin na składanie ofert do 13 listopada 2023 roku. Natomiast termin realizacji zamówienia został ustalony na 30 listopada 2023 roku. To pokazuje, że miasto jest zdeterminowane, aby szybko i efektywnie przeprowadzić cały proces, zapewniając jednocześnie wysoki poziom jakości wykonanych prac.