Władze Gminy Zambrów ogłosiły postępowanie przetargowe na realizację projektu pod nazwą „Zagospodarowanie terenu działki nr 139/18 oraz fragmentu działki o numerze 151 w miejscowości Zbrzeźnica – Pak Zbrzeźnica jako wyraz lokalnej tożsamości Gminy Zambrów”. Aktualny stan posiadanego terenu jest niezagospodarowany.

Przeważającą część powierzchni terenu stanowią niskie rośliny, trawa i pojedynczo rozmieszczone drzewa. Część północna obszaru, który obejmuje działkę nr 139/18, sąsiaduje z zabudowaniami mieszkalnymi i gospodarczymi, wzdłuż których biegnie gruntowa droga ułatwiająca komunikację w obrębie tych nieruchomości. Natomiast południowy skraj działek 139/18 i 151 przylega do pasma drogi krajowej numer 63. W centralnej strefie działki nr 139/18 usytuowany jest religijny pomnik przedstawiający figurę Świętej Barbary.

Kluczowe elementy wpływające na układ zagospodarowania terenu to trasa drogi krajowej nr 63, charakterystyka i kształt otaczających budynków oraz okolicznej roślinności. Projekt zakłada wykorzystanie odpowiednich materiałów i elementów małej architektury tak, aby nowo zaprojektowana przestrzeń wypoczynkowa dla mieszkańców, o wysokim standardzie, harmonijnie wpisywała się w istniejące otoczenie.