W miejscu, gdzie kiedyś znajdowała się szkoła, powstaje nowoczesne centrum opiekuńczo-mieszkalne przeznaczone dla ludzi starszych. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie wynikające ze starzenia się społeczeństwa, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Placówka pozwoli na zapewnienie dziennego pobytu dla 20 osób wymagających wsparcia, z czego pięć będzie miało możliwość zdecydowania się na pobyt całodobowy.

Dzięki powstaniu tego obiektu, lokalna gmina w Szumowie będzie mogła zaoferować niezbędną opiekę swoim starszym mieszkańcom. Ten rodzaj placówek staje się coraz bardziej pożądany i konieczny, szczególnie w kontekście wyzwań demograficznych, takich jak starzenie się społeczeństwa.

Głównym powodem rosnącej potrzeby takich domów opieki jest fakt, że młode osoby coraz częściej decydują się na opuszczenie wsi i przeniesienie do miast w poszukiwaniu lepszych perspektyw zawodowych. Ma to znaczący wpływ na zmniejszenie liczby dzieci korzystających z edukacji oraz na brak opieki nad starszymi osobami pozostającymi na wsi.