W Zambrów, jednym z najstarszych miast, niedługo rozpocznie się gruntowny remont ulicy Łąkowej. Ulica ta, będąca jedną z najdawniejszych arterii miasta, do tej pory była niemalże nieprzystępna dla pojazdów z powodu ogromnej liczby występujących tam wybojów i dziur. Pierwszym etapem prac remontowych będzie wymiana kanalizacji sanitarnej oraz systemu wodociągowego.

Zakończenie prac planowane jest na ten rok, co stanowi dobrą wiadomość dla mieszkańców Zambrowa. Wielu z nich wyraziło swoje poparcie dla tego projektu, ponieważ po remoncie ulica Łąkowa stanie się dostosowana do ruchu samochodowego, a co za tym idzie, znacząco poprawi komfort życia mieszkańców i zwiększy funkcjonalność miasta.