Miasto Zambrów otrzyma kilkaset tysięcy złotych w ramach programu Cyfrowa Gmina. Umożliwi to unowocześnienie przepływu informacji oraz lepszą komunikację i ogólne życie mieszkańców. 

Podczas konferencji prasowej z dnia 3 grudnia 2021 roku, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andruszkiewicz i dyrektor zambrowskiego oddziału Podlaskiego Funduszu Rozwoju Andrzej Mioduszewski poinformowali o przyznanych Miastu Zambrów środkach w wysokości 657, 630 tysięcy złotych w ramach programu Cyfrowa Gmina.

Rządowy program Cyfrowa Gmina ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Dzięki tej inicjatywie jednostki te będą mogły zakupić sprzęt IT, oprogramowanie, licencje niezbędne do realizacji e-usług, pracy oraz edukacji zdalnej. Środki z tego projektu będzie można również wykorzystać na edukację cyfrową w zakresie obsługi nabytego sprzętu i oprogramowania oraz na zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze?

Przyznana kwota ma być wykorzystana na zakupy sprzętu, oprogramowania, szkolenia dla urzędników, audytu z zakresu cyberbezpieczeństwa zarówno dla Urzędu Miasta Zambrów, jak i jednostek podległych.

Dyrektor zambrowskiego oddziału Podlaskiego Funduszu Rozwoju Andrzej Mioduszewski podziękował rządowi w imieniu mieszkańców za otrzymanie dotacji. Powiedział również, że ma nadzieję na dobre wykorzystanie funduszy, aby każdy mieszkaniec Zambrowa mógł jak najbardziej skorzystać z dofinansowania. Jak zaznaczył, świat wciąż się rozwija, a mniejsze i średnie gminy nie chcą odstawać od tych standardów, dlatego niezbędne jest pozyskiwanie środków, szczególnie w zakresie cyfryzacji i technologii informatycznych.