Od stycznia do września 2021 roku w województwie podlaskim Zakład Ubezpieczeń Społecznych skontrolował 5,5 tys. zwolnień lekarskich, a kwota obniżonych i cofniętych świadczeń po kontroli wyniosła prawie 1,2 mln zł.

Jak informuje rzecznik regionalny ZUS województwa podlaskiego Katarzyna Krupicka, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek kontrolować zwolnienia lekarskie. Pracownicy sprawdzają na przykład, czy chorzy prawidłowo korzystają ze zwolnień, a lekarze czy ubezpieczony jest nadal chory. W czasie pandemii większość kontroli odbywa się przede wszystkim na podstawie dokumentacji oraz danych dostępnych w systemie informatycznym ZUS.

Wspomniane kontrole są niezwykle ważne nie tylko dla samego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale również dla pracodawców. Można się zastanawiać, czy owe kontrole w ogóle są potrzebne. Tegoroczne statystyki mówią same za siebie – kwota obniżonych i cofniętych świadczeń zwolnień lekarskich wyniosła ponad 148,8 mln zł w całym kraju. Bardzo często zdarzają się pracownicy, którzy w czasie trwania zwolnienia lekarskiego wykonują pracę zarobkową lub wykorzystują to zwolnienie niezgodnie z jego celem. Takie osoby niestety tracą prawo do zasiłku chorobowego. Zamiast wracać do zdrowia wykorzystuje się ten czas niezgodnie z jego przeznaczeniem, na przykład pracując, czy remontując mieszkanie.

Na Podlasiu wśród osób, które musiały zwrócić zasiłek, znalazł się mężczyzna, który w trakcie  niezdolności do pracy pracował jako kierowca. Inna ubezpieczona, ze wskazaniem „chory powinien leżeć”, także udała się do miejsca pracy. Była też pracownica, która w trakcie sprawowanej opieki nad dzieckiem i pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, opracowywała broszury informacyjne.

Jak ZUS przeprowadza kontrole?

Kontrola odbywa się w wieloraki sposób. Albo za pośrednictwem dokumentów, albo może mieć charakter osobistej wizyty przeprowadzonej przez upoważnionych pracowników. Warto pamiętać, że zwyczajne zdjęcie na Facebook’u może okazać się dowodem do odebrania zasiłku. Wystarczy wyobrazić sobie sytuację, gdy pracownik w mediach społecznościowych zamieścił zdjęcia, jak pokonuje szlaki górskie, a powinien według wskazania lekarza leżeć w domu. Samo zdjęcie nie jest podstawą do odmowy prawa do zasiłku, lecz po otrzymaniu zgłoszenia o niewłaściwym wykorzystywaniu zwolnień lekarskich prowadzone będzie postępowanie w sprawie zasadności przyznania prawa do świadczenia.